Assistència de professorat del Grau d'Infermeria de l'ESCS a la jornada Científica Internacional: compartim coneixement infermer

El passat dia 13 de març diverses professores de l'Escola Superior de Ciències de la Salut van assistir a la Jornada Científica Internacional:Esther Cabrera, Carolina Chabrera i Susana Santos. Les jornades tenien com a lema central "Compartim coneixement infermer" i van ser organitzades per l'Escola universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. A les jornades van participar-hi diferents ponents reconeguts internacionalment, fent èmfasi en nous reptes infermers i evidenciant la gran aportació que fa i pot desenvolupar el professional infermer en temps de crisi. La conferència va ser tancada amb una reflexió de l'estat de la Infermeria a nivell europeu.