Beques IAESTE

El TCM va enviar una delegació de tres alumnes a la reunió de Repartiment de Beques IAESTE 2011 que va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Màlaga el passat dissabte 26 de febrer.

En la present edició hem aconseguit un total de 30 ofertes de pràctiques per a estudiants del TCM, de totes les especialitats excepte Infermeria, que no entra en aquest programa d’intercanvi. Es tracta d’unes ofertes de pràctiques remunerades a desenvolupar principalment als mesos d’estiu; tot i que algunes d’elles comencen precisament al mes de setembre. Els països de destí són els següents:

Alemanya ( 7 ofertes), UK (2); Hongria (2); Japó; India; Polònia (3); Mèxic (2); Panamà (1); Brasil (3); Equador; Perú;  Xina (2); Tunísia (3); Portugal i Rússia.

Algunes de les tasques que realitzaran els nominats són: disseny de màquines elèctriques; disseny de circuits electrònics; disseny i fabricació de productes mecànics per l’agricultura; instal•lacions de medició basat en làser; identificació biomètrica; projectes de simulació; projectes de telemedicina; anàlisi de sistemes de xarxes; desenvolupament de sistemes de informació; sistemes integrats de xarxes wifi; desenvolupament de webs; projectes d’investigació de turisme; gestió hotelera; tecnologia 3D; producció de televisió; internet marketing; modelització d’objectes en 3D; planificació d’empreses i marketing; ...

Totes les ofertes es poden consultar a la web del TCM

Això ha estat possible gràcies a què hem aconseguit també que empreses de Catalunya i Illes Balears rebin estudiants estrangers en pràctiques. La Politècnica porta més de 20 anys enviant i rebent estudiants mitjançant aquest programa internacional i, ara, gaudeixen també de les seves avantatges la resta d’estudiants del TCM.

Aquest programa està gestionat pel personal de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU), de recent creació. Els que vulguin més informació sobre el funcionament del programa  i del procediment per sol•licitar les beques, han d’adreçar-se al Prof. Juan García (jgr@tecnocampus.cat ) o a Laura García (lgarcia@tecnocampus.cat). Les oficines de UACU es troben a la planta principal, al costat de l’ascensor.