CCI-TCM participa a la 10a edició del Fòrum CIS

El Centre de Competències d’Integració del Tecnocampus Mataró-Maresme va participar a la 10 edició del Fòrum Cis, que es va celebrar els passats dies 18, 19 i 20 d’abril del 2012 a Barcelona. La participació del grup es va concretar a través de dues presentacions:

WiFIS
Matias Lizana, enginyer del CCI-TCM, va presentar una comunicació lliure sobre el projecte WiFIS: WorkFlow en Institucions de Salut. A la sessió es va explicar l’objectiu del projecte: la interoperabilitat i integració de processos i comunicació entre centres. Aquesta fita s’ha vist desenvolupada a través de les guies d’implementació del protocol WiFIS i el pilot del projecte a  Calella, el qual connecta el centre del Consorci Sanitari Maresme i la Selva amb el de CETIR.


La plataforma WiFIS s’ha desenvolupat com a pilot mitjançant la plataforma d’integració Ensemble d’Intersystems. Actualment, el projecte està en evolució cap a noves implantacions, i ampliant la plataforma per cobrir més casos d’ús importants en la interacció entre els centres.

SNOMED CT
Ariadna Rius, responsable tècnic de la línia de terminologia del CCI-TCM, va presentar la metodologia de creació de subconjunts de SNOMED CT, definida des del CCI-TCM i l’OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) de la fundació TicSalut. A la presentació es va realitzar una introducció a la terminologia clínica i als seus components, per acabar exposant la necessitat de crear subconjunts i la metodologia desenvolupada.


Des del CCI-TCM es participa en projectes per desplegar l’estàndard semàntic als sistemes de salut, col·laborant activament en la seva evolució a nivell català i oferint suport a centres proveïdors, administracions i empreses del sector.

Ambdues comunicacions es poden consultar a l’apartat de congressos del web del CCI-TCM: Fòrum Cis 2012.