El Centre de Transferència Tecnològica participa en el XVI Congres nacional d’informàtica de la Salud, InforSalud 2013

El Centre de Competències d’Integració (grup pertanyent al Centre de Transferència Tecnològica del TecnoCampus) ha participat en el “XVI Congres nacional d’informàtica de la Salud, InforSalud 2013” celebrat a l'hotel Auditorium de Madrid. L’aportació del Centre de Competències d’Integració en el congrés va consisistir en, per una banda, representar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en la zona comercial, fent difusió tant dels serveis que s’ofereixen desde el Centre de Competències d’Integració com del suport  que pot proporcionar al departament en els centres assistencials públics. A més, Manel Domingo (component del Centre de Competències d’Integració), va realitzar una ponència respecte els treballs realitzats conjuntament amb l'Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut, respecte el marc d’interoperabilitat de la carpeta personal de la salut, artefacte que té com a objectiu facilitar la connectivitat, integració i normalització de processos, per tal que qualsevol entitat externa a la carpeta personal de salut pugui interaccionar-hi.