Col•laboració d’estudiants i professors de l’ESCS a Infermera virtual

Aquest mes de març es poden veure les dues primeres entregues d’una sèrie més àmplia de vídeos al portal de salut  de l'Infermera virtual del COIB sobre hàbits saludables durant el procés oncològic. L’encarregat d’elaborar el material ha estat un estudiant del Tecnocampus (Oleguer Rocafull) amb el suport de la Delegació Comarcal del COIB del Maresme i l’Hospital de Mataró que ha cedit les seves instal·lacions per les filmacions. Una de les infermeres que forma part de la Delegació és la Laura Curell professora col·laboradora del Grau d’Infermeria de l’ESCS. Com a gran avantatge d’aquest tipus de filmacions és la gran accessibilitat dels malalts a la informació permetin ser reproduïdes en qualsevol moment i ser consultades les vegades que siguin necessàries pel propi malalt.