Comença la 5a enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans

Del 9 de gener al 31 de març de 2014, gairebé de 28.000 graduats i graduades de les universitats catalanes seran enquestats per conèixer la seva inserció laboral.

Totes les universitats catalanes públiques i privades, a través d’AQU Catalunya, inicien al 2014 la cinquena edició de l'estudi d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011) que té com a objectiu principal recollir informació significativa a nivell de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per l’ocupació (taxa d’ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si treballen del què van estudiar, funcions que exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les quatre edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 50.000 registres, cosa que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.
Les novetats d’aquesta edició de l’enquesta són que la població a enquestar és un 50% superior respecte la de l’edició de 2011, ja que per primer cop s’enquesten els ensenyaments de màsters; i també per primer cop s’utilitzarà l’enquesta per internet per recollir les dades dels estudis de doctorats i màsters internacionals (3.036 persones); la resta de l’estudi es farà telefònic.

Les promocions objecte d’estudi són: cicles (graduats que van finalitzar els estudis l’any 2009, excepte els de Medicina que són de l’any 2007); màsters (novetat en l’estudi de 2014, graduats que van finalitzar els estudis el 2010 i 2011); i doctors (doctorats que van finalitzar els estudis el 2009 i 2010).
La població de referència a enquestar és d’un total de 51.743 persones i la mostra prevista a assolir és de 27.848 persones.