Concurs de vídeo "Construint Europa"

L’Agencia Nacional Erasmus, ha convocat un concurs de vídeos realitzats a través de telèfons mòbil titulat "Construyendo Europa: Aquí y allá ¿cómo nos vemos?".


L’objectiu és que els estudiants Erasmus reflecteixin la visó dels diferents aspectes de la vida en el país de destinació a través d’un vídeo elaborat amb telèfon mòbil.
El termini de presentació dels curts finalitza el dia 15 d’abril de 2011.


Podeu trobar tota la informació necessària en els documents següents:
•    Bases del concurs
•    Formulari per estudiants


Per més informació contacteu amb jgr@tecnocampus.cat o lgarcia@tecnocampus.cat