Conferència internacional: “Hereditary and familial cancer in the personal genomics era”, coorganitzada per l’ICO.

El dies 14 i 15 de març es va dur terme la IV Annual IMPPC Conference/1st ICO-IDIBELL Hereditary Cancer Program Meeting a Barcelona. Conferència internacional organitzada per l’Institut de Medicina Preventiva i Personalitzada del Càncer i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), que és una de les entitats sanitàries amb les quals la ESCS té concertades les seves pràctiques clíniques.

De moment les úniques persones que poden beneficiar-se del consell genètic i la intervenció clínica per reduir l’impacte del càncer són persones que tenen càncer hereditari. Aquestes persones tenen un major risc que la població general de desenvolupar diferents tipus de càncer. D'alguna manera, aquest grup és un camp de proves ideal per als investigadors que desitgen ajudar tots aquells que en el conjunt de la població que desenvoluparà el càncer. El coneixement del genoma humà i l'aplicació de tecnologies genòmiques ajuda a comprendre millor el risc de desenvolupar càncer arreu del món i no només els que tenen una major susceptibilitat a desenvolupar càncer. Es per això, que aquesta reunió és d'interès per dues raons: pels temes que es tractaran i per la combinació dels diferents camps de Genòmica de Salut Pública i de Gestió de Càncer Hereditari. Hi van participar professionals ponents de gran prestigi en els camps del càncer i la medicina personalitzada, entre els quals destacar al Dr. Ignacio Blanco, col·laborador en la docència en l’ESCS.