Conveni entre l’ESCS i el Consell Català de Ressuscitació per impartir cursos de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic acreditats

El passat dia 10 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell Català de Ressuscitació (CCR) i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. L'acord té com a objectiu principal la formació de cinc docents de l’ESCS com a instructors de cursos de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) dins les instal·lacions del parc. Aquests cursos s’adreçaran a la població general i estaran acreditats pel CCR. Les primeres edicions d’aquesta formació s’oferiran al juny.