El CSdM i Braingaze investigaran per desenvolupar nous mètodes de diagnòstic del TDAH

L’any passat, el CSdM va presentar els resultats d’un estudi que demostraven que els nens amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) realitzen un patró de moviment diferent quan fixen la mirada en un objecte. Les conclusions van ser possibles gràcies a la utilització d’una aplicació informàtica desenvolupada per l’empresa Braingaze- ubicada al TecnoCampus-, la Universitat de Barcelona i Icrea que permet estudiar els moviments que fa l’ull quan fixa la mirada en un objecte.

Fins ara, el diagnòstic de trastorns neurològics com el TDAH o l’autisme es fa mitjançant enquestes o formularis, que poden conduir a diagnòstics poc precisos. És per això que és molt important trobar marcadors biològics que es puguin mesurar amb exactitud.

El software utilitzat amb pacients de l’Àmbit de Salut Mental i Addiccions del CSdM es va desenvolupar seguint les tècniques de l’eye tracking, que permeten estudiar els moviments de l’ull en el seguiment d’un estímul. Aquests moviments oculars, imperceptibles en condicions normals, són els que fan parar atenció en un objecte.

El primer pas de la col·laboració entre el CSdM i Braingaze serà, precisament, desenvolupar més investigació clínica que provi l’efectivitat d’aquest marcador biològic per diagnosticar el TDAH, amb la finalitat d’establir mètodes de detecció que es puguin utilitzar als centres sanitaris.

Durant els tres anys d’investigació conjunta, també es desenvoluparan dues tesis doctorals, dirigides pel director de l’Àmbit de Salut Mental i Addiccions, Josep Cañete, i desenvolupades, respectivament, per les metgesses especialistes en psiquiatria Paloma Varela i Georgina González. A més a més, es preveu establir col·laboracions amb centres d’investigació catalans i europeus.