Curs avançat de Mirth

El Centre de Competències per la Integració (CCI), que forma part de la Secció de projectes de transferència del TecnoCampus, organitza del 26 al 28 d'octubre un curs de Mirth.

Mirth Connect  és un entorn d’integració orientat al sector sanitari amb eines per desenvolupar components de software, i dur a terme integracions de dispositius mèdics, sistemes, i/o aplicacions en qualsevol sistema d’informació hospitalari. L’entorn proporciona un gran ventall de possibilitats d'integració, ja que la seva arquitectura SOA el fa ser molt versàtil alhora de poder interconnectar uns sistemes amb d’altres.

L’objectiu principal del curs avançat de Mirth Connect és que l’alumne obtingui els coneixements necessaris per dur a terme integracions amb l’entorn davant qualsevol situació que se li pugui presentar, i ampliar els seus coneixements profunditzant en funcionalitats de l’entorn. El curs es realitzarà en castellà.

 

La informació relativa al curs està recollida a: Tríptic en català o Tríptico en castellano.

El formulari d'inscripció es troba a l'adreça: Inscripció.