Curs de simulació avançada a l'ESCS

El 16 de setembre, amb motiu de la I Jornada de Professors, organitzada per l'Escola Superior en Ciències de la Salut, el professorat del Laboratori de Simulació d'Infermeria realitza un curs de simulació avançada. L'empresa Laerdal, líder en simulació, imparteix un curs sobre el Simulador de Suport Vital Avançat per tal de crear i desenvolupar nous escenaris amb la màxima tecnologia.