Dues noves opcions de finançament: Préstecs Plan Avanza TIC i Préstec i+i (ACC10 + ICF)

  

1)      Préstecs Plan Avanza TIC

Finalitat: inversions en software i hardware destinats a millorar els processos empresarials o a implantar el negoci i la

factura electrònica.

Import: fins a 200.000 euros

Tipus d’interés: fixe, l’euribor a 12 meses

Termini: 3 anys amb possibilitat de 3 mesos de carència

Més informació a: http://www.planavanza.es/Herramientas/FAQs/Paginas/PrestamosTIC.aspx

 

2)      Préstec i+i (ACC10 + ICF)

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització:

-          De recerca, desenvolupament i innovació en producte i procés.

-          D’internacionalització, entesos com el conjunt d’activitats que té com a objectiu realitzar una inversió exterior o fomentar la internacionalització de les empreses catalanes.

-          D’industrialització, entesos com el conjunt d’activitats que té com a objectiu la implantació de la producció d’un producte determinat a escala industrial, o la transformació i modernització de l’estructura productiva.

Import: a partir de 50.000 euros

Tipus d’interès: euribor + diferencial màxim 5%

Garanties: totes les operacions formalitzades comptaran amb l’aval del Departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’ICF, pel 50% del risc viu de cada operació.

Més informació a: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/FINII.jsp