Dues noves professores doctores a l'Escola de la Salut del TecnoCampus

Dues professores de l'Escola Superior de Ciències de la Salut han assolit recentment el títol de doctor. Es tracta d'Alba Pardo, professora del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i del Grau en Infermeria, que va llegir la tesi titulada “Physical Activity Adherence and Prescription in the Catalan population”, dins el programa de doctorat: "Activitat Física, Educació Física i Esport"; i d'Esther Mur, professora del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, que va llegir la tesi “Influència de la temperatura i durada de la immersió aquàtica sobre el to muscular”, on s’aprofita la tensiomiografia per observar els efectes que la temperatura calenta i freda provoca sobre les propietats contràctils del múscul, presentant dos estudis concrets. Per una banda, l’estudi del comportament muscular pel simple fet de realitzar una immersió, i per l’altra, la comparació entre tres estratègies de recuperació, entre les que s’inclou la hidroteràpia, després de realitzar un protocol d’inducció a la fatiga.