El BBVA celebra una jornada econòmica al Tecnocampus amb més de 150 clients

El passat dimecres 10 de novembre, l'Auditori del TecnoCampus va acollir la "Jornada econòmica al Maresme" del BBVA.

L'obertura de l'acte va anar a càrrec de l'alcalde de Mataró, Sr. Joan Antoni Baron.

Segons les dades que es van explicar a la jornada, l'economia catalana ha iniciat la recuperació amb taxes de creixement positives durant el primer semestre de 2010. Els canvis fiscals i la pressió existent sobre els comptes públics, però, dificulten que Catalunya pugui continuar accelerant-se durant el segon semestre.

Pel que fa al Maresme, es va posar de manifest l'esforç d'adaptació que la comarca ha d'afrontar  per canviar la seva estructura econòmica, tradicionalment industrial, cap a una més terciaritzada (com mostra la pròpia conceptualització del TecnoCampus).  També es va posar de manifest que la potenciació i desestacionalització turística són claus per la recuperació econòmica local.