El doctor Daniel Torras presenta dues comunicacions al congrés Publiradio

El professor de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró Daniel Torras ha presentat i defensat dues comunicacions al congrés "Publiradio II: redefinint les fronteres de la creativitat", celebrat la setmana passada a la Universitat Autònoma de Barcelona. El certamen vol ser un punt de trobada i discussió dels investigadors que treballen al voltant de la ràdio i la publicitat.

En la comunicació “Els espots musicals: atributs, semblances i diferències amb el gènere del cinema musical”, Torras presentava l’essència del gènere musical i després comparava aquests elements bàsics amb les característiques dels espots publicitaris que utilitzen l’estètica del musical com a recurs.

Paral·lelament, en la comunicació “La creativitat limitada: l’ús referencial i evident del codi expressiu del silenci en la publicitat”, el professor de l’EUPMt feia un repàs de la utilització del recurs audiovisual del silenci en els espots televisius. Com a conclusió d’aquesta anàlisi, Torras apuntava una manca d’imaginació i un excés d’obvietat en l’aplicació de les possibles funcions del silenci audiovisual en la comunicació persuasiva.

Ambdues comunicacions van ser debatudes en la sessió de l’àrea temàtica “Noves fronteres de la creativitat en la comunicació publicitària”.