El doctor Daniel Torras publica un capítol sobre la funció de la música i el silenci en els espots e

El treball “Modelos de música y silencio en la persuasión electoral”, del professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Daniel Torras, s’ha publicat en el llibre "La Música en el lenguaje aaudiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediàtica". Aquesta obra ha estat presentada per Arcibel Editories de Sevilla sota la coordinació de Teresa Fraile i Eduardo Viñuela i ha estat novetat aquest 2012 dins l’àmbit dels estudis de la relació entre música i imatge.

En aquest treball, el doctor Torras constata, mitjançant l’anàlisi de 150 espots electorals, el paper secundari però habitual i decisiu de la música en el format de la publicitat política audiovisual. Segons la investigació realitzada, la banda sonora musical es presenta majoritàriament en un segon pla acústic, en blocs de llarga durada i matisant o proposant el to emocional general de la peça audiovisual. El silenci, en canvi, és escàs i majoritàriament amb una funció expressiva i estructural. El treball també revela la funció reflexiva del silenci en els espots electorals, una funció característica d’aquest format comunicatiu.