El GRABET col·labora amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus, grup que coordina el professor Josep Mª Raya, va signar el passat 31 de juliol un contracte amb l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per la realització del servei d’assistència tècnica per a la determinació d’un indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya.

Aquesta contractació s’emmarca en el projecte LIFE12 ENV/ES/000536 “Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area (LIFE MEDACC)”, un projecte cofinançat per la Unió Europea que té com a objectiu demostrar que l’aplicació de mesures preventives en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua constitueixen eines útils per a l’adaptació als impactes observats i previstos del canvi climàtic a Catalunya.