El grup de recerca en Tractament del Senyal participa en un projecte de detecció precoç de l'Alzheim

 El grup de recerca en Tractament del Senyal, de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), participarà en un projecte anomenat AZTI (Sistema de suport al diagnòstic precoç de l'Alzheimer basat en tècniques de detecció intel·ligent no invasives), dirigit pel Grup d'Intel·ligència Computacional de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). 

El projecte ha rebut una subvenció del Govern Basc, dins el programa SAIOTEK, que financia l'activitat no econòmica dels Agents Científico-tecnològics integrats a la Xarxa basca de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

El projecte va destinat a contribuir en la millora diagnòstica precoç de demències com l'Alzheimer, a partir d'anàlisis automàtics realitzats per ordinador mitjançant mètodes intel·ligents no invasius, com són el Reconeixement Automàtic de la Parla (ASR) i l'Escriptura Manuscrita (REM). 

La malaltia de l'Alzheimer és una de les demències més comunes i per la seva rellevància socio-econòmica, en els països occidentals, és una de les més estudiades actualment. El seu diagnòstic es fa per exclusió d'altres demències, i la confirmació definitiva ha d'esperar a l'estudi post-mortem del teixit cerebral del pacient. Així que segons criteris acceptats internacionalment, només pot parlar-se de probable o possible malaltia d'Alzheimer.

Mitjançant aquest projecte es podrà contribuir a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia, i a més fer-ho de forma no invasiva, fet que a més de ser positiu per la qualitat de vida del pacient, té un cost més reduït que altres proves que actualment s'utilitzen, i no es requereixen grans infraestructures ni equipaments mèdics.

Els resultats del projecte tindran una aplicació real immediata a través de CITA-Alzheimer i la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències i del servei de Neurociències Clínica de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona de l'Hospital de Santa Caterina.