El NetLab presentarà un article a l'IWAAL

L’article “Developing an Instant Messaging service for individuals with cognitive disability” ha estat acceptat al congrés International Workshop on Ambient Assisted Living (IWAAL) que enguany es celebrarà a Màlaga el proper mes de juny. Aquest article ha estat escrit pels membres del NetLab (Pere Tuset, Pere Barberán i Léonard Janer) de la Secció de Projectes de Transferència amb la col•laboració de Juan Miguel López, professor associat del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat del País Vasc, i Cristina Cervelló, professora associada del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'article es publicarà, juntament amb la resta de treballs, en un volum especial d'IWANN (International Work-Conference on Artificial Neural Networks) al Lecture Notes in Computer Science (LNCS Springer-Verlag). Segons el seu factor d’impacte estimat, IWAAN està classificada com una de les millors conferències (top 10%) en el camp de la intel•ligència artificial i, a més, està classificada com una conferencia de rang B per el CORE (Computing Research and Education Association).