El professor Daniel Torras participa en un projecte estatal per inventariar el cinema musical

El professor de l’EUPMt Daniel Torras s’ha integrat en el projecte d’I+D “Cine musical en España: recuperación, inventario y estudio de un género identitario”. El projecte, finançat fins al 2014 pel Ministeri d’Educació, vol catalogar els films del gènere musical produïts a l’estat des dels inicis de la cinematografia i, paral·lelament, establir un debat sobre les característiques locals o diferencials d’aquest tipus de pel·lícules des d’una perspectiva cultural.


Les línies d’investigació del projecte són els aspectes vinculats a l’estètica musical i del cinema, la redefinició del musical, la relació entre el musical i les formes teatrals, la utilització de diversos arguments musicals, els nous formats de musicals, les identitats musicals vinculades a les identitats socials, el paper dels compositors i el procés de producció, distribució i exhibició d’aquest gènere. L’objectiu del projecte també és crear recursos acadèmics per a la investigació del musical i culminar la recerca amb l’organització de diversos fòrums o congressos sobre el tema d’estudi.


El projecte està liderat per l’investigador principal Jaume Radigales, de la Universitat Ramon Llull, i incorpora doctors i investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universidad de Granada, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universidad de Extremadura i el Conservatorio de Badajoz. Torras treballa ara en les bases teòriques, a través d’una anàlisi històrica, per a la definició i explicació del gènere musical com a tal.