El professor Daniel Torras publica un article sobre la nova publicitat i els musicals

El doctor Daniel Torras, professor del Grau en Mitjans Audiovisuals, ha publicat la comunicació “Els nous formats del gènere musical com a essència de la nova publicitat” en el llibre d’actes Breaking the Media Value Chain que recull les aportacions del darrer Congrés Internacional de Comunicació i Realitat.

En aquest treball, el professor Torras explica els canvis que incorporen els nous formats musicals nascuts a la xarxa –com ara els lipdubs– respecte el gènere cinematogràfic musical i, alhora, identifica en aquestes noves creacions musicals els factors i elements de canvi de la nova publicitat. La publicitat de principis del segle XXI s’ha hagut d’adaptar a grans canvis estructurals i, amb aquesta transformació, incorpora estratègies molt similars a les que ha patit el musical: participació, difusió viral, quotidianitat i proximitat, etc.

La VII Internacional Conference on Communication and Reality va estar organitzada per la Facultat Blanquerna de Comunicació a principis de juny. La publicació s’ha realitzat també al juny i la biblioteca del Tecnocampus ja en disposa d’un exemplar.