El TecnoCampus celebra la II Jornada de Recerca

Avui dijous 13 de gener s’ha realitzat la IIª Jornada de Recerca del Tecnocampus Mataró-Maresme. L’objectiu de la jornada era posar en comú tota l’activitat de recerca que es du a terme en el marc del nou parc científic i de la innovació.

La recerca al parc TecnoCampus Mataró-Maresme es realitza, per una banda, mitjançant els grups de recerca universitaris organitzats a través dels centres universitaris (l’Escola Universitària Politècnica de Mataró; l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de la Salut). Són els grups que treballen en camps com l’acústica, el tractament del senyal i la biometria, l’economia o el turisme.

A més, dins el TecnoCampus es realitza molta activitat de recerca vinculada al món empresarial. És el cas de la investigació relacionada amb els teixits intel·ligents (gestionada pel centre tecnològic CETEMMSA).

Un dels sectors estratègics que articula bona part de la recerca del parc és el de les TIC aplicades a la salut. El Centre de Competències per la Integració (CCI) o el CITAP són exemples de centres que realitzen projectes de transferència en el camp de la salut, que amb la col·laboració d'institucions com la Fundació TIC Salut o la Fundació El Maresme ha permès realitzar projectes per a millorar la gestió de la xarxa sanitària o facilitar la integració de persones amb disminucions psíquiques o físiques a la societat.

Aquesta IIª Jornada de Recerca ha comptat, també, amb dues ponències convidades. Per una banda, el sr. Arcadi Vilert (a la fotografia), de Mataró Energia Sostenible,  ha presentat el projecte del Tub Verd, un dels projectes referents en energies renovables; i per altra banda, el Dr. Xevi Roca, del laboratori de Càlcul Numèric de la UPC, ha presentat els seus darrers estudis sobre la tecnologia dels vídeojocs aplicada a la simulació per ordinador, un projecte que du a terme juntament amb dos professors del Massachussets Institute of Technology (MIT).