El TecnoCampus organitzarà mensualment les trobades amb les empreses del parc

L'àrea d'Empresa i Innovació del TecnoCampus Mataró-Maresme va celebrar dilluns passat una primera sessió de networking adreçat a les empreses del parc. Va ser un primer punt de contacte a partir del qual el director de l'àrea d'Empresa i Innovació, Sergi Antolí, va explicar que es vol començar a generar una plataforma de serveis que afavoreixi el creixement de les empreses que tenen al seu al TCM. Les empreses es van anar presentant una a una (a la imatge), i és que la coneixença mútua i la possibilitat de treballar plegades és un dels aspectes que totes van coincidir a valorar molt positivament.

Entre els reptes que es plantegen hi ha la relació de les empreses amb les escoles universitàries del parc (EUM, EUPMt i ESCS), l'organització d'esdeveniments, els serveis que poden rebre les empreses pel fet d'estar instal·lades en un parc tecnològic reconegut a nivell català i espanyol o la comunicació externa de les activitats d'aquestes empreses.