El TecnoCampus participa en el Mercat Audiovisual de Catalunya

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, representada pel Dr. Léonard Janer, com a membre del Grup Connect-EU Media, Mobilitat i Interacció, del qual també formen part algunes empreses del Parc TecnoCampus Mataró-Maresme (Pixelon 3D Animation, OSM –Other Side Mirror-) va participar en el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC 2012), els dies 23 i 24 de Maig del 2012, en un stand  i a la Sala Tecnològica del Mercat, per presentar l’activitat del grup amb una jornada de treball. L’acte es va orientar cap a la presentació per part de diferents entitats de quines són les necessitats i tendències relacionades amb l’R+D+I a nivell català i internacional, en cadascuna de les línies d’activitat del grup, que conformen la SRIA (Strategic, Research and innovation Agenda) del grup.

La Comissió Europea, a través del seu 7è Programa Marc, dóna suport a l’R+D+i europees a l’àmbit MMI, el que representa una gran oportunitat per a les empreses catalanes del sector. El Grup Connect-EU Media, Mobilitat i Interacció ofereix aprofitar la participació a l’Agenda Estratègica de Recerca (SRIA) i als instruments de finançament europeus. Aquest grup forma part dels Grups Connect-EU, una iniciativa d’ACC1Ó i AGAUR, integrada per una quinzena de grups de treball especialitzats en diferents àmbits tecnològics i d’R+D+i estratègics per a Catalunya.

L'objectiu és la innovació oberta al procés d'R+D+i mitjançant: multimèdia i/o aplicacions de mobilitat; la creació de nous serveis audiovisuals; creació, producció, catalogació, emmagatzematge i transmissió de continguts multimèdia per a dispositius mòbils; els videojocs i altres aplicacions d'entreteniment, de realitat virtual i augmentada i tecnologies de realitat mixta.

El grup de Connect-UE MMI té els següents objectius:

- Influir en les estratègies europees en R+D+i.
- Augmentar les possibilitats de finançament per als socis MMI.
- Representar la indústria catalana i defensar els interessos catalans a Europa.
- Potenciar la col•laboració entre les entitats de negocis de Catalunya.