Elecció dels representants d'estudiants a la Comissió de Govern EUPMt

 Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures per representar els estudiants en la Comissió de Govern de l’EUPMt, s’han presentat 5 candidatures:

García López, Carles
Hernández Mingorance, Ruben
Ibáñez Esquius, Laura
Moral Madrid, Cristina
Palay Hernandez, Tanit
 
Com que els estudiants disposen de dos representants en aquesta Comissió de Govern i hi ha cinc candidatures, caldrà fer una votació. Les dos persones més votades seran nomenades com a representants en la Comissió de Govern, amb una durada d’un any; la tercera i la quarta candidatura més votades seran els suplents.
 
La votació es realitzarà el proper dimarts 3 de maig de 2011, 10 a 20 h a la recepció de l'edifici universitari. Tenen dret a vots tots els estudiants matriculats enguany a l’EUPMt. Disposareu d’una papereta on es podrà votar a dues persones candidates com a màxim. Per dipositar el vot caldrà presentar el DNI o el carnet d'estudiant.
Us convidem a participar en la votació.
 
Us recordem que els objectius de la Comissió de Govern són:
 
- Aprovar el pressupost del Centre, a proposta del Patronat de la Fundació.
- Aprovar les propostes de designació de professorat.
- Nomenar els càrrecs directius del Centre, a proposta del seu titular, tret del càrrec de director.
- En general, totes les funcions que no hagin estat atribuïdes en les normes d'organització i funcionament intern expressament a altres òrgans de govern.