L'empresa alemana d'enginyeria Schunk s'instal·la al TecnoCampus

L'empresa alemana d'enginyeria fabricant de robòtica i automatització industrial Schunk ha pres la decisió d'instal·lar la seva seu a Espanya al Tecnocampus, després d'un període llarg de negociacions on el factor determinant ha estat l'ampli ventall de col.laboracions amb l'Escola Superior Politècnica, identificats a partir de diferents reunions amb el director del centre i el coordinador del grau d'enginyeria, així com amb el director general del TecnoCampus i els tècnics de transferència tecnològica i serveis del parc. Les dues parts han signat un conveni (a la imatge) per mitjà del president del TecnoCampus, Miquel Rey, i el director general de l'empresa, Javier García Gerpe.

En concret l'acord preveu que l'empresa ocupi part de la planta 6 i un dels locals en planta baixa de la torre TCM3, on instal.larà un espai singular de demostració i formació en la seva gama de robòtica. A banda, es faran des del Tecnocampus totes les accions de formació, suport tècnic i gestió de la xarxa comercial a nivell d'Espanya i Portugal. També es farà anualment el congrés de robòtica al Centre de Congressos del Tecnocampus-Mataró, amb presència d'empreses industrials d'arreu de l'Estat.

L'acord inclou un conveni de col.laboració amb el Tecnocampus mitjançant el qual el local de planta baixa inclourà equipament de robòtica amb objectiu de funcionar com a  exposició comercial, com de demostració i desenvolupament de projectes i pràctiques per als estudiants d'enginyeria. D'aquesta manera aquest espai tindrà un règim de cogestió que permetrà desenvolupar activitats pràctiques i treballs de final de grau, així com ubicar un becari que dependrà del suport general de becaris de laboratori, integrant totalment l'equipament en el conjunt d'equipaments d'enginyeria industrial de l'Escola Superior Politècnica.

Aquesta col.laboració ha de permetre a mig termini noves formes de col.laborar directament amb Schunk, així com facilitar oportunitats de feina mitjanánt la borsa de treball d'estudiants d'enginyeria.