Entrevista a Josep Patau: "El doctorat és un aprenentatge tant a nivell personal com professional"

Josep Patau, nascut el 17 d’agost de 1965, acaba d'assolir el títol de doctor en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. És un dels professors amb més recorregut de l’Escola Universitària del Maresme, actualment Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Va començar-hi a treballar-hi l’any abril 2005. És professor de comptabilitat i finances i des del 2010 és el coordinador del Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. A més, és membre del Senat en representació del col·lectiu de professors.

Al mateix temps compagina la seva activitat docent amb un despatx professional d’assessorament d’empreses en l’àmbit comptable i fiscal des del 1999: Patau Gabinet Econòmic, SLP (Mataró)

En l'àmbit social, des del 2008 és president del Club de Futbol Santvicentí, que gestiona 24 equips de futbol, dels quals 20 són futbol base amb més de 250 nens i nens d’edats compreses entre 4 a 18 anys. Participa activament a través del CF Santvicenti en activitats solidàries amb la Fundació Vicente Ferrer organitzant cada any un Campus de Futbol Solidari a Anantapur (La India).

-Josep, què ha suposat per a tu fer la tesi?
-Un aprenentatge tant a nivell personal com professional, assolint un rigor tècnic que m’ha permès aplicar-lo tant al món de la docència com en el món professional.

-Quin any la vas començar, quan temps has hagut de destinar-hi?
-He destinat 6 anys de la meva vida a la tesi doctoral compaginant-la amb els dos treballs i la vida familiar.

-Un dels objectius estratègics de la Fundació TecnoCampus és assolir un major nombre de doctors. Com animaries els companys a treure’s el doctorat?
-El camí és llarg i feixuc, ara bé, les satisfaccions quant a creixement personal i laboral són nombroses, i més, si et mous en l’àmbit de la docència.

-Com creus que la Fundació pot ajudar els professors a fer aquest procés?
-El factor temps és clau, jo he hagut de compaginar moltes coses alhora i això ha fet que el procés s’allargués, aquesta circumstància provoca que moltes vegades caiguis en el desànim, disposar de temps de dedicació és molt important, oferint aquest temps i disponibilitat crec que la Fundació hi podria ajudar.

-Quins consells els donaries?
-Escollir un tema que us apassioni i a partir d’aquí: perseverança, i intentar gaudir-lo en tot moment.

-Parla’ns de la teva tesi: qui te l’ha dirigida? Quin tema has abordat?
-La meva tesi porta per títol: “Efecto dominó en el ámbito financiero. Especial referencia a las situaciones concursales en Cataluña durante el bienio 2004-2005”. La vaig presentar i defensar al Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, on vaig estar treballant dos anys. Vaig tenir dos codirectors: Dr. Antoni Somoza del Departament de Comptabilitat i el Dr. Salvador Torra del Departament d’Estadística, donat que la tesi incorpora una part empírica molt potent. Tracta sobre l’efecte dominó en l’àmbit financer que provoca per a una mostra d’empreses el fet que un client-deutor hagi entrat en situació concursal, s’analitza durant un període consecutiu de 5 anys (el tercer és l’any del concurs) quin ha estat l’efecte en els seus estats comptables i quines implicacions econòmico-financeres es succeeixen. De manera que l’objecte d’estudi no són les empreses concursades, sinó les empreses creditores que han quedat econòmicament enganxades per les concursades.

-Quins nous reptes et planteges? L’acreditació?
-En aquesta professió nostre, tant l’activitat de docència-recerca com la professional requereix no poder parar mai d’aprendre, aquest és precisament un dels majors estímuls de la nostra feina, que sempre tens l’oportunitat i l’obligació d’anar actualitzant i millorant coneixements; i en aquest camí, per què no l’acreditació?