Es busca personal docent per la coordinació del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 El Parc Científic Tecnocampus Mataró-Maresme ha presentat una nova proposta de Grau de Ciències de la Activitat Física i de l’Esport (CAFE) impartit per l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS).

Per a la planificació, programació i posada en funcionament d’aquests estudis es convoca un lloc de treball de Personal Docent i d’Investigació (professor/a) amb responsabilitats de Coordinació de la Titulació de CAFE de l'ESCS. Aquesta convocatòria es fonamenta amb els criteris de contractació del TCM i els requeriments de a l’article 74 de Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que obliga als centres adscrits a tenir el 50% de professorat amb el títol de doctor i, d’aquest, un 60% acreditat.
 
Podeu consultar aquí el perfil requerit i el procediment de l'oferta. El termini finalitza el 21 d'octubre de 2011.