L'Escola Superior de Ciències de la Salut s'adhereix al Dia Mundial de l’Activitat Física

El Dia Mundial de l’Activitat Física se celebra el proper diumenge 6 d'abril. Des de l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS), on s'imparteix el Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, l'adhesió a aquesta iniciativa es formula mitjançant la recomanació d'activitat física diària, que resulta clau per a la prevenció de diverses patologies. 

Des de l’ESCS es recomanarà a tots els usuaris del campus i del parc que facin ús de les escales en lloc dels ascensors. Aquesta acció, per senzilla que pugui semblar, és un dels principals missatges que cal adreçar a la població. El seguiment d’aquesta recomanació pot tenir repercussions importants en la salut de les persones. Existeix extensa evidència científica al respecte.

L’activitat física diària és un concepte diferent del de “practicar esport”. És un concepte de salut pública. Estem parlant de recomanacions en els àmbits de les activitats realitzades a casa, a la feina, en el transport i en el temps de lleure.

Al web del Dia Mundial de l’Activitat Física podeu veure totes les recomanacions i formes de celebrar aquest dia.