L'ESCST, amb els pacients amb transtorns mentals greus: “La salut mental en primer persona”

La salut mental es defineix com “un estat de benestar complet, en què l’individu és capaç de desenvolupar plenament les seves capacitats, superar les tensions de la vida, treballar de manera productiva i contribuir amb les seves aportacions a la comunitat”, i ha estat declarada una prioritat en el si de la Unió Europea (Declaració d'Hèlsinki, gener de 2005 i actualitzat a Turquia, setembre de 2013).

Les dades que aporta la Generalitat de Catalunya en els últims resultats, fets públics el mes de novembre en el Pla de salut 2013, el 12,4% de la població de 15 anys i més té risc de patir un trastorn mental i s'observa una prevalença més elevada de les dones respecte als homes en tots els grups d’edat.

Donada la importància d’aquesta patologia, a l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST), i emmarcat en l’assignatura d’Infermeria de l’adult, hem comptat amb la presència de tres pacients i la coordinadora, Ingrid Donoso, del Club social que pertany a la Fundació Salut Mental Catalunya “Tu tries”.
Aquesta Institució, ubicada a Mataró, treballa amb pacients diagnosticats de malaltia mental greu (esquizofrènica, trastorn depressiu greu i trastorns bipolar bàsicament), que es troben en una fase estable de la malaltia.

La xerrada, “Malaltia mental en primera persona”, ha permès als estudiants poder escoltar com és viu avui en dia aquesta patologia des de la visió del propi pacient, quins recursos tenen al seu abast, situació laboral, relacions socials i familiar i sobre tot ens ha fet arribar com veuen el paper de la infermeria en els diferents àmbits assistencials i finalment els hem demanat què “volen i necessiten” dels professionals de la salut, especialment dels infermers/es.

L'experiència ha assolit els objectius d’aprenentatge plantejats i ha fet veure als estudiants a una realitat que no sempre es té oportunitat de compartir.

L’ESCST agraeix a la Institució i als pacients que han volgut compartir aquesta estona i destaquen l'aprenentatge obtingut.