La Dra. Esther Cabrera participa en el 7th International Scientific Conference

La Dra. Esther Cabrera participa en el 7th International Scientific Conference Udine C-Group en Osijek, Croatia el 19 al 21 de setembre. El gup UDINE (Understanding Develpment of Nursing Education) està format per infermers i infermeres d'arreu del món que formen una xarxa de treball amb l’objectiu de buscar aliances entre països en temes vinculats a l'Educació Superior. El grup UDINE treballa actualment en programes de mobilitat internacional i en la implantació de programes de doctorats conjunts entre països. En Ojijek es va escollir el TecnoCampus com a la propera seu per a la reunió científica del 2014.