Un estudi avalua les pautes en el tractament de les demències en vuit països

En el marc d’un projecte europeu, la directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, ha publicat en el Journal of the American Medical Directors Association l’article “What Makes Institutional Long-Term Care the Most Appropriate Setting for People With Dementia? Exploring the Influence of ClientCharacteristics, Decision-Maker Attributes, and Country in 8 European Nations.

L’ estudi descriu les variables que fan decidir als professionals de la salut l'internament del pacients amb demència com a millor emplaçament per viure. El resultats mostren les diferencies entre vuit països europeus i les similituds quant a estratègies del professionals a l’hora de prendre decisions amb les famílies.