Estudiants en pràctiques IAESTE

Us recordem que està en marxa la nova campanya de IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Tehcnical Experience).

IAESTE és una associació que ofereix a les empreses o entitats públiques i privades la possibilitat d’incorporar estudiants estrangers en pràctiques. L’empresa pot dissenyar el perfil de l’estudiant amb l’especialitat i coneixements pràctics que li interessi.

Consulteu aquí:

- la carta del coordinador d'IAESTE, Juan García

- Dossier IAESTE