Estudiants estrangers per fer pràctiques a empreses

Consulteu els perfils d'estudiants que us podeu interessar per a pràctiques en aquest document.