El professor Faúndez participa a Hongria en una reunió sobre el projecte "De-identification"

Els passats dies 22 i 23 de juny el professor Marcos Faundez va assistir a la reunió del projecte europeu "COST IC1206 De-identification for privacy protection in multimedia content" celebrada a Szeged, Hongria.
De-identificació en el contingut multimèdia es pot definir com el procés d'ocultar les identitats d'individus capturats en un conjunt donat de dades (imatges, vídeo, àudio, text), per tal de protegir la seva privacitat. Això proporcionarà un mitjà eficaç de suport a la Directiva de la UE de protecció de dades (95/46 / CE), que s'ocupa de l'aplicació de mesures adequades per a la protecció de les dades personals.

El fet que una persona es pugui identificar per les característiques com ara la cara, la veu, la silueta i la marxa, indica que el procés d'identificació és un repte interdisciplinari que involucra àrees científiques com ara el processament d'imatges, l'anàlisi de veu, seguiment de vídeo i biometria. Aquesta acció té com a objectiu facilitar els esforços interdisciplinaris coordinats (relacionats amb aspectes científics, jurídics, ètics i socials) en la introducció de la de-identificació de persones en continguts multimèdia mitjançant la creació de xarxes d'experts i organitzacions europees pertinents.