Gina Tost, professora del Grau de Videojocs, coautora del llibre "Vida Extra"

Vida Extra és un llibre que uneix les experiències de la periodista Gina Tost i el dissenyador de videojocs Oriol Boira per explicar de quina manera els videojocs i l'oci digital han passat a formar part de la cultura, les relacions i, cada vegada més, dels hàbits de la nostra societat. Aquest llibre pretén que cada persona -des del seu punt de vista professional- pugui treure profit d'aquesta disciplina lúdica per seduir, motivar o reinventar activitats o processos.

La publicació aporta una nova mirada als videojocs i els beneficis que aporten a la vida quotidiana, que van des de la millora dels mecanismes per socialitzar i treballar en equip, trobar eines per a la presa de decisions i la planificació estratègica o ajudar-nos a ser més creatius, entre molts uns altres. Un dels trets diferencials del llibre és el seu to proper, la bona documentació i el seu vessant pràctic amb exemples reals. De fet, en el llibre es responen preguntes sobre per exemple, a què es deu l'èxit del joc Candy Crash