Els graduats en informàtica al TecnoCampus arriben a la plena ocupació, segons l’enquesta de l’AQU

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) mostra en el seu estudi d’inserció laboral presentat ara fa uns dies que els titulats en Enginyeria Informàtica al TecnoCampus arriben a la plena ocupació. El 2011, en plena crisi econòmica,la taxa d’ocupació  era del 93%, mentre que el 2014 ha arribat  al 100%. En el conjunt de les universitats catalanes, la taxa és per del 89,3% per a les enginyeries de l’àmbit de les TIC.

Globalment, l’enquesta de l’AQU mostra l'alta ocupació dels graduats universitaris després de finalitzar els seus estudis (tot i que amb una tendència a la baixa respecte d'edicions anteriors de l'enquesta), tendència que en el cas dels estudis d’informàtica és a la inversa. A més, un terç dels graduats en informàtica al TecnoCampus treballen en funcions de direcció, un 80% té contracte fix i només un 6,45% té un sou brut inferior a 1.000 euros mensuals. Si en el conjunt de titulacions, segons l’AQU, la retribució dels graduats per una ocupació a temps complet és de gairebé 1.900 € bruts al mes, els d’informàtica provinents del TecnoCampus superen, en el 49% dels casos, els 2.000 euros bruts mensuals.

Els experts apunten a un creixement els propers anys que mantindrà aquesta dinàmica d’alta inserció laboral, ara ja del 100%, dels graduats en enginyeries dels àmbits de les TIC.