Un grup de recerca del TecnoCampus rep l'encàrrec de fer un estudi turístic al Berguedà

El GRABET, Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme, nascut de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus, ha rebut l'encàrrec de la Diputació de Barcelona de dur a terme un estudi sobre l'impacte del fenomen del senderisme en el turisme de la comarca del Berguedà.  L’estudi engloba tant als camins que requereixen més d’un dia de ruta (el Camí dels Bons Homes, la Ruta dels Cavalls de Vent i la Ruta d’en Caracremada) com a la resta de la xarxa de camins de la comarca.

El grup que lidera el professor Josep Maria Raya s'encarregarà d'assolir els diversos objectius de l'encàrrec, que són: 

1.- Delimitar el fenomen del senderisme com a producte turístic i modelitzar com avaluar-lo de manera monetària.

2.- Establir el perfil de les persones que practiquen aquest tipus d’activitat i els agents que hi participen.

3.- Avaluar el seu impacte econòmic a través d’un anàlisi cost-benefici que permeti l’avaluació de les polítiques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de les necessitats de la societat.

4.- Generar coneixement per a fonamentar i afavorir la presa de decisions en la gestió del senderisme com a producte turístic en el territori, tant per part de les empreses que realitzen activitats lligades
a aquest producte com per part de les Administracions.