Guia per al tractament en tabaquisme

El passat 27 de gener de 2012, es va presentat a la seu del Departament de Salut la Guia d’intervenció clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental.Aquest document va dirigit als professionals sanitaris que treballen en institucions de salut mental i addiccions, i ofereix pautes i orientacions per al tractament del tabaquisme de pacients amb trastorns mentals.

En la població amb trastorns mentals s’observa una dependència del tabac més elevada que en la població general, tenint com a conseqüència una alta taxa de mortalitat per malalties relacionades habitualment amb el tabac.  Atesa la magnitud de l’impacte del consum de tabac sobre la salut i l’economia d’aquesta població, els experts consideren que és necessari intervenir dins d’un pla terapèutic d’atenció global a la salut dels pacients.

Més informació al següent enllaç