Informació sobre ajuts i subvencions: Programa Incorpora

Programa Incorpora

Objetiu: contractació a jornada completa de tecnòlegs titulats universitaris per la participació en un projecte concret d’I+D
•    Requisits: Titulats universitaris i Doctors que no hagin estat contractats laboralment per l’empresa que solicita l’ajuda entre el 16 de maig i el 18 de juny.
•    Bases i convocatòria: BOE-A-2012-7988
•    Termini de sol•licitud: del 18 de juny fins el 12 de juliol
•    Organisme: Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO.
Més informació
Data publicació: 15/6/2012

Préstec i+i Circulant
Objecte / objeto: Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant d’empreses que realitzin projectes d’innovació i internacionalització.
Beneficiaris / beneficiarios: Empreses amb seu social o operativa a Catalunya.
Sol•licituds / Plazo: 31 de desembre de 2012.
+ Info: Consulteu el web d'ACC1Ó
o    ORDRE EMO/158/2012, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses que realitzin projectes d'innovació i internacionalització (DOGC Núm. 6152 – 19.6.2012)