Innovact: places disponibles

Inscripcions a Innovact. APTE informa que queden places disponibles per participar-hi. Descarregeu el formulari aquí