Investigació conjunta de l'Escola Superior Politècnica i l'Hospital Germans Trias i Pujol sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica

Els professors de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus Marcos Faúndez i Josep Roure han publicat l'article “Short term oxygen therapy effects in hypoxemic patients measured by drawing analysis” a la revista indexada a l’ISI-JCR Computer Methods and Programs in Biomedicine. El grup de tractament del senyal ha desenvolupat la part de captació i anàlisi de dades manuscrites online mentre que l’equip de Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona s’ha encarregat del disseny de la part clínica. Aquest estudi mostra l’efecte positiu de la oxigenoteràpia en pacients afectats per malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).