Joaquim Cabané (Coma y Ribas): "En la logística hi ha oportunitats per a crear noves empreses"

Joaquim Cabané és empresari. Acaba de protagonitzar una operació habitual en el sector de la logística: la venda de la companyia a una empresa francesa de transports que en garanteix la continuïtat a Catalunya i el manteniment dels llocs de treball. La seva empresa, Coma y Ribas, es va fundar el 1924 anys. Cabané ha assessorat el TecnoCampus en el disseny del nou Grau de Logística i Negocis Marítims.

-Què representa actuar com a agent de duanes al port?
-“La funció de l’agent de duanes és assessorar el client en l’entrada i sortida de productes de fora de la UE, pel quals hi ha fixats aranzels i una sèrie de controls tècnics. En els seus inicis, la nostra companyia es dedicava fonamentalment a aquesta tasca. També fem d’estibadors al Port de Barcelona, fent càrrega i descàrrega, i de consignataris.”

-Quina tasca fa el consignatari?
-“Actua com a representant de l’armador (propietari o usuari del vaixell) en el port. Gestiona els permisos per atracar en el port, soluciona problemes de reparacions del vaixell, prepara l’abastiment de fuel o d’aliments, o bé l’allotjament dels tripulants o el seu desplaçament. L’armador no té personal en cada port, de manera que la figura del consignatari és imprescindible en el trànsit marítim”.

-I el transitari?
-“Sobretot és un transportista internacional. Dur la mercaderia d’un punt a un altre vol dir muntar tota una cadena, presentar un pressupost que inclou diverses subcontractacions i l’ús de mitjans propis. Nosaltres per exemple disposem de flota pròpia de camions, però per a transports fora d’Europa recorrem a la subcontractació”.

-El sector està vivint un procés de concentració?
-“Les multinacionals estan agafant cada cop més pes en el sector. Hi ha moltes empreses molt petites, de 1 a 4 persones, que agafen un nínxol molt especial del mercat. D’empreses mitjanes com la nostra n’hi ha poques. Hi ha un espai per a la creativitat, per a crear noves empreses.”

-Hi ha molt desconeixement al voltant de la logística?
-“Quan es parla de logística la gent pensa el camí i el magatzem. La logística és molt més, però és que a més només en l’emmagatzematge i el transport hi ha tot un món, en funció de tipus de productes, destinacions, distàncies etc etc. “

-Cal més formació, especialment en l’àmbit universitari?
-“Fins ara no hi ha hagut una formació específica del sector. Es fan cursos, cicles... però el Grau de Logística i Negocis Marítims es veu com una oportunitat per al sector. El grau ha d’oferir una bona formació general i posar molt d’èmfasi en els idiomes: aquest és un món molt internacionalitzat.“