Jornada de treball sobre vivers d'empresa

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, ha organitzat aquesta setmana una jornada sore vivers d'empreses, en el marc del projecte FEDER Catalunya 2007-2013, que cogestiona i codecideix la Diputació de Barcelona amb la Generalitat.

Els objectius es van centrar en:

  • Presentar el "pla d'intercanvi de coneixements en matèria d'infraestructures d'allotjament empresarial", que té per objectiu generar, compartir i sistematitzar coneixements sobre conceptualització, disseny, planificació i gestió de vivers d'empreses d'iniciativa local.
  • Analitzar, debatre, consensuar i prioritzar els continguts de les sessions de treball monogràfiques a desenvolupar durant el 2012.
  • Conèixer l'experiència de la Incubadora del Tecnocampus.

 
Els assistents van ser uns 40 responsables d'uns 20 vivers de municipis de la la província de Barcelona.
 .