Junta de direcció del 10-02-12

En aquest enllaç a la intranet hi trobareu la documentació relativa a la Junta de Direcció de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme celebrada el passat 10 de febrer de 2012. Entre els acords adoptats destaca l'admissió de noves empreses al parc o els indicadors i objectius de l'Àrea d'Empresa i Innovació.