El TecnoCampus participa entre el 3 i el 5 de juny al saló de l'emprenedor Biz Barcelona

El Saló de l'emprenedor Biz Barcelona se celebra del 3 al 5 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Un any més, el TecnoCampus hi serà present per promocionar la seva oferta d'itineraris i productes per als emprenedors. Concretament, disposarà d'un estand on explicarà els itineraris, premis i programes que posa a l'abast dels emprenedors, i que passen per donar-los suport en àmbit tan diversos com la formació o el finançament. El Mapa d'Emprenedoria, on es contemplen tots els itineraris i productes, serà el fil conductor de la presència del TecnoCampus en aquesta fira rellevant en aquest àmbit.

A més, com a punt de Reempresa, difondrà els avantatges d'aquesta iniciativa que permet accedir a la prpopietat de negocis quan el seu propietari, per motius diversos, el vol vendre. A partir d’aquest mes de maig i fins el 31 de desembre d’enguany, totes les persones, ja siguin físiques o jurídiques, que reemprenguin una petita empresa de comerç, serveis, artesania o moda amb seu a Catalunya es poden beneficiar d’un ajut de la Generalitat per poder realitzar l’operació de compravenda. S'ajudarà als reemprenedors amb una subvenció de fins el 10% de les despeses de la compravenda de la unitat productiva (traspàs o reempresa d’una activitat empresarial), amb un import màxim de 6.000 euros.