Kriter Software col·labora en la impartició d'una nova assignatura que aproxima els estudiants d'enginyeria al món de l'empresa

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró ha impartit per primer cop l’assignatura optativa Organització Industrial, inclosa en el pla d’estudis dels graus d’enginyeries industrials (electrònica industrial i automàtica, mecànica). L’objectiu general de l’assignatura és aproximar els futurs enginyers a la realitat de l'empresa i el mercat, tot simulant el funcionament d’una empresa industrial, considerant les seves principals àrees funcionals, com ara producció i logística, màrqueting i vendes, servei al client, R+D+I, i gestió de persones. La impartició d'aquesta nova assignatura ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'empresa mataronina Kriter Software.

La metodologia emprada ha permès establir un marc de treball en què l’alumne pot aplicar, en una situació real, els coneixement adquirits al llarg de la carrera, alhora que n’adquireix de nous, relacionats amb el funcionament real de l’empresa i la seva gestió. S’ha contemplat el cicle de negoci complet , tot treballant des de dos punts de vista claus a l’empresa industrial: el producte i el procés, essent cadascun d’ells abordats des del doble vessant del disseny i la gestió. S’ha treballat en grups, cadascun dels quals ha estat responsable de redissenyar i conduir el model de gestió d’una empresa industrial simulada, posant l’èmfasi en el disseny i la gestió de processos de negoci, i en el disseny tècnic i funcional del producte i la gestió de la seva incorporació a la cartera de l’empresa.

Al llarg del curs s’han plantejaran diferents reptes, a partir d’un cas inicial estudiat, que els grups de treball han hagut de resoldre amb criteris d'eficiència i eficàcia, tot emprant mètodes i tecnologies reals. L’orientació de la gestió general de l’empresa s’ha basat en la digitalització i la reenginyeria de processos de negoci, destacant el paper estratègic de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió empresarial, i fent palès el caràcter multidisciplinari de l’activitat empresarial.

Aquesta experiència singular d’innovació docent ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa Kriter Software, amb la cessió de llicències del seu ERP, que ha servit de plataforma general de gestió, i la participació directa del seu product manager, Martí Carles, que ha orientat els estudiants en l’ús de l’ERP, i les TIC en general, i en la gestió del cicle de negoci.

A la imatge, els professors Julián Horrillo i Pablo Genovese i el product manager de Kriter, Martí Carles, juntament amb els alumnes de l'assignatura (Oriol Biosca, Sergio Camacho, Guillem Fàbregas, Joaquim Fradera, Ester García, Joan Jové, Juan López, Juan Antonio Pinto, Elena Puertas, Daniel Ramos, Joan Manuel Romeu, Marcel Ruscalleda, Marina Serra, Alejandro Vivaracho.)