L'ESCS ingresa en la "Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Fí

La setmana passada la directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, va assistir a la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que es va celebrar a la Universitat de Granada. A la conferència hi van assistir degans i deganes de 38 universitats espanyoles públiques i privades. En el ple de la conferència es va votar l ‘ingrès de l'ESCS com a centre amb veu i vot a la conferència. Una vegada acceptat per unanimitat el seu ingrés, la professora Cabrera va tenir l'oportunitat d’explicar el Grau de Ciències de l ‘ Activitat Física i l’Esport (CAFE) de l'Escola Superior de Ciències de la Salut. La seva singularitat radica en la semiprencialitat, la menció en esport nàutics i l'aposta per l'emprenedoria en l’àmbit de la salut i el benestar.

El fet que sigui el primer grau de CAFE semipresencial a tot el territori de l'Estat va despertar molt interès entre els assistents, que van aplaudir la iniciativa d’ incorporar les TIC’s en la docència en aquesta titulació.