L'ESCS participa a es VI Jornades de Professorat CNDCUE 2012

Els dies 9 i 10 de febrer, dues professores de l'ESCS van assistir a les VI Jornades de professorat CNDCUE, en les quals van participar uns 200 professors del Grau en Infermeria d'unes 60 universitats espanyoles.

Les jornades es van celebrar a l'Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i van ser organitzades pel Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

El tema principal de les jornades va ser la reflexió sobre el treball final de grau: la seva implantació, la seva gestió (tutorització i seguiment dels treballs)  i l’avaluació de les competències específiques vinculades.

Les conclusions que es poden extreure de les experiències docents en la implantació del TFG és que, actualment, existeix un elevat grau de disparitat entre les diferents universitats que estan desenvolupant els seus projectes. Això provoca que la diversitat de tipus de treballs demanats sigui àmplia i diferent per a cadascun dels centres, degut a l'encara incipient implantació de la titulació de Grau en Infermeria.